Hoe werkt het?

Willen jullie het Paradepaardje inschakelen voor de begeleiding van jullie kind, dan ziet het traject er zo uit:

Een vrijblijvende kennismaking
Wanneer je geïnteresseerd bent ben je van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te komen maken en de sfeer te proeven. Heb je besloten dat wij de begeleiding kunnen verzorgen? Dan ziet het traject er als volgt uit:
 
Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek bespreken we de situatie van jullie kind. We kijken naar de geschiedenis en beperkingen en hebben aandacht voor de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. Samen met de ouders/verzorgers bepalen we de doelen die we vastleggen in het begeleidingsplan.

Zorgovereenkomst
Het Paradepaardje maakt na de intake het begeleidingsplan voor jullie. Zijn we het hierover eens dan stellen we op basis hiervan een zorgovereenkomst op. Hierin staat o.a. het volgende:

  • Voor wie is de zorgovereenkomst bedoeld
  • Op welke dagen/tijden levert het Paradepaardje zorg 
  • De aanvangsdatum van de zorg
  • Hoe is het vervoer geregeld 
  • Contactgegevens van de leerkracht, ouders en andere betrokkenen
  • Of we beeld- en geluidmaterialen mogen gebruiken (en zo ja, voor welke doeleinden)
  • De frequentie en wijze waarop de evaluatie plaatsvindt
  • Welke betalingsvoorwaarden gelden
  • Relevante bijzonderheden voor het kind


En dan?
Wanneer de zorgovereenkomst akkoord is, starten we met de dagbesteding. * Kind kan ook gelezen worden als jongere en jongvolwassenen